skynomad home

Добре дошли в Skynomad Test Center!

   Центърът разполага с пълна техническа база за извършване на цялостни прегледи на парапланери: По определена методика се извършват редица прегледи, които дават прецизна оценка на изполваните материали, съгласно производствените и експлоатационни стандарти. Пълният преглед удостоверява цялостното състоянието на парапланерът и прогнозира годността му за определен период от време.

  Периодичните прегледи на летателната екипировка са обективна основа за нейната безопастност и комфорт във въздуха.
Porosity Test

Fabric Strenght

Porosity Test