Blog

Ethiopia?

Още съм тук, но вече съм там. Следващите седмици се решава съдбата на Етиопия.